Výroční zprávy, firemní profily

Výroční zpráva by měla plnit požadavky vyplývající z právních norem. Zadavatelům slouží jako firemní profil, který má dostatečnou vypovídací schopnost o jejich úspěších, struktuře, možnostech. Naši redaktoři se zněním a obsahem rádi pomohou. Zajímavým kreativním zpracováním se dá říci více než jen pouhá fakta.

Klademe důraz na fotografie, které jsou základem pro snadné a rychlé pochopení sdělení. Dobrá fotografie přitahuje diváka jako magnet. Dobrá reklamní fotografie je originál, který se dostane do podvědomí cílové skupiny.

BĚLINA & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Investiční příležitosti v ČR

Firemní brožura
Firemní brožura
Firemní brožura
Firemní brožura
Firemní brožura

DEVÁTÁ ENERGETICKÁ, a. s.

Firemní profil 2016

Firemní profil 2016

Firemní profil
Firemní profil
Firemní profil

SMP CZ, a. s.

Roční zpráva 2014

Ve zprávě za rok 2014 jsme se zaměřili na detaily staveb, na které jsou zaměstnanci SMP CZ právem hrdí. Celou roční zprávu propojuje motto „Krása celku se ukrývá v detailech“.

roční zpráva 2014

smp - Roční zpráva 2014
smp - Roční zpráva 2014
smp - Roční zpráva 2014
smp - Roční zpráva 2014

SMP CZ, a. s.

Roční zpráva 2013

V roční zprávě 2013 jsme se zaměřili na společenskou odpovědnost firmy.

Firma SMP CZ přijímᬠodpovědnost vůči všem zainteresovaným stranám. Staví firemní kulturu na hodnotách vyjadřujících dů¬věru a férové vztahy mezi zaměstnanci a spo¬lečností, na bezpečné práci a šetrném chování vůči životnímu prostředí. V regionech, ve kterých podniká¬, pod¬poruje vzdělávání, kulturu, sport, zdravotnická zařízení, dětské domovy i spoluobčany s handicapem.

roční zpráva 2013

smp - Roční zpráva 2013
smp - Roční zpráva 2013
smp - Roční zpráva 2013
smp - Roční zpráva 2013
smp - Roční zpráva 2013

SMP CZ, a. s.

Roční zpráva 2012

Hlavní headline, který se prolínal roční zprávou: Základním stavebním kamenem „bezpečného pracoviště“ je prevence.

V roce 2012 firma dosáhla historicky nejmenšího počtu pracovních úrazů. Jejím cílem je prostřednictvím důsledné prevence pokračovat v nastaveném trendu nejen mezi vlastním personálem, ale i u subdodavatelů.

roční zpráva 2012

smp - Roční zpráva 2012
smp - Roční zpráva 2012
smp - Roční zpráva 2012

SMP CZ, a. s.

Firemní profil

Firemní profil

smp - Firemní profil
smp - Firemní profil

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Roční zpráva 2011

Tuto roční zprávu jsme pojali opravdu hravě, jak napovídá motto „Stavanie je hra“. Při focení pracovníků SMS jsme se přesvědčili, že svoji práci mají rádi a hrát si umí…

roční zpráva 2011

sms - roční zpráva 2011
sms - roční zpráva 2011
sms - roční zpráva 2011
sms - roční zpráva 2011
sms - roční zpráva 2011
sms - roční zpráva 2011

STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Výroční zpráva 2010

Pro společnost STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. jsme zpracovali výroční zprávu.

výroční zpráva 2010

více >>

sms - výroční zpráva 2010
sms - výroční zpráva 2010
sms - výroční zpráva 2010
sms - výroční zpráva 2010

OMNIPOL, a. s.

Roční zpráva 2012

roční zpráva 2012

omnipol - roční zpráva 2012
omnipol - roční zpráva 2012
omnipol - roční zpráva 2012
omnipol - roční zpráva 2012
omnipol - roční zpráva 2012

OMNIPOL, a. s.

Roční zpráva 2011

Roční zpráva pro rok 2011 navazuje na předchozí. Firma slaví 75 let a je hrdá na svoje tradice, což odráží i pojetí roční zprávy.

roční zpráva 2011

omnipol - roční zpráva 2011
omnipol - roční zpráva 2011
omnipol - roční zpráva 2011

OMNIPOL, a. s.

Výroční zpráva 2010

Pro společnost OMNIPOL, a.s. jsme zpracovali výroční zprávu za rok 2010.

výroční zpráva 2010

více >>

omnipol - výroční zpráva 2010
omnipol - výroční zpráva 2010
omnipol - výroční zpráva 2010

OMNIPOL, a. s.

Výroční zpráva 2009

Pro společnost OMNIPOL, a. s. jsme zpracovali výroční zprávu za rok 2009.

výroční zpráva 2009

více >>

omnipol - výroční zpráva 2010
omnipol - výroční zpráva 2010
omnipol - výroční zpráva 2010

PENTA TRADING, spol. s r. o.

Firemní profil 2014

Firemní profil 2014

Firemní profil
Firemní profil

DIAL TELECOM, a. s.

Zpráva o hospodaření 2010

zpráva o hospodaření za rok 2010

více >>

Dial Telecom - Zpráva o hospodaření za rok 2010
Dial Telecom - Zpráva o hospodaření za rok 2010
Dial Telecom - Zpráva o hospodaření za rok 2010