Content

Zpracováváme kompletní obsah webů, časopisů, news, firemních profilů a dalších nosičů informací:

  • Redakčně zpracujeme texty (nečekáme, až je klient napíše), přizpůsobujeme jejich obsah cílové skupině
  • Obsah doplníme originálními ilustračními, reportážními, reklamními, či produktovými fotografiemi z naší produkce
  • Grafiku přizpůsobujeme potřebám klienta s ohledem na jednotný styl vizuální komunikace

Pestrá Praha 9 sport je ke stažení v pdf ZDE.

ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka
ukázka