Průkazové foto

Občanské průkazy – zasílání foto na úřad přes datovou schránku

Splňujeme technické požadavky na zasílání fotografií na občanské průkazy přes datové schránky

  • Můžete si vybrat fotografie z více záběrů
  • Fotografie zašleme na vybraný úřad

Ceník

ukázka