Naše vize

Fotografie má stále větší význam ve všech oborech reklamy, v Public Relations, grafice, zpracování publikací i v tvorbě internetových prezentací.

Naší vizí je stále více propojovat náš fotografický um s marketingovými znalostmi a kreativním myšlením. Vytváříme tak konkurenční výhodu pro naše zákazníky.

Naše mise

Naší misí je s nadšením fotit a zpracovávat to, co bude cílovou skupinu zajímat, s čím se ztotožní a dozví se tak vše důležité na první pohled ...

Budujte si pověst odborníka ve svém oboru. Odlište se od konkurence. Buďte čitelní pro svou cílovou skupinu...

1. Kvalita

Nikdy neodevzdáme něco, o čem nejsme přesvědčeni, že splní ta nejpřísnější hlediska, odvádíme čistou práci.

ukazka

2. Efektivita

Bojujeme o „podvěsek mozkový“ cílové skupiny našich zákazníků. Námi zpracované oslovení by mělo pevně ukotvit v povědomí potenciálních zájemců a vyvolat následně logický proces: Zvědavost, touha vyzkoušet, koupit, užívat a vracet se.

ukazka

3. Srozumitelnost

Námi zpracované poselství, reklamní sdělení musí být informací jasnou, stručnou, srozumitelnou a výstižnou. Proto pracujeme s maximálním nasazením, především s fotografií. Dobrý vizuál dokáže říci více, než deset hustě popsaných stránek.

ukazka

4. Spolehlivost a pružnost

Dodržujeme termíny, ceny.

ukazka

5. Pozitivní ladění

Slůvko „nejde“ v naší firemní kultuře nemá co dělat.

ukazka

6. Láska k naší práci

Za svou firmu dýcháme, je to náš život, plné nasazení vyžadujeme i od našich spolupracovníků.

ukazka

7. Stále nová řešení

Nikdy jsme se neopakovali po konkurenci či nečerpali z vlastních dřívějších výstupů.

ukazka

8. Vzdělávání a profesionalita

Budujeme tým profesionálů a stále se vzděláváme.

ukazka